Grąžinimas ir skundai

 1. Nuotolinę sutartį su Pardavėju sudaręs vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas jokios priežasties per 14 dienų nuo įsigytų daiktų įsigijimo dienos.
  Norėdami atsisakyti sutarties, vartotojas apie savo sprendimą atsisakyti sutarties turi informuoti Pardavėją nedviprasmišku pareiškimu – pavyzdžiui, paštu, faksu ar el. Paštu.
  Vartotojas gali naudoti pavyzdinę atsisakymo formą, kurią galima rasti adresu https://rd4fit.com/help-center/, tačiau ji nėra privaloma. (Toliau pateikiama pavyzdinė forma.)
  Norint laikytis sutarties atsisakymo termino, Vartotojui pakanka išsiųsti informaciją apie vartotojo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.
  Vartotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią atsisakė sutarties, grąžinti prekę Pardavėjui arba perduoti Pardavėjo įgaliotam asmeniui atsiimti, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pasiūlė atsiimti prekę. pats prekes. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti produktą iki jo galiojimo pabaigos.
  Vartotojas padengia tiesiogines daikto grąžinimo išlaidas.
  Sutarties atsisakymo atveju Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju grąžina Vartotojui visus iš Vartotojo gautus mokėjimus, įskaitant pigiausias Parduotuvėje esančių produktų pristatymo išlaidas (jei išlaidas padengė Vartotojas). ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjui buvo pranešta apie sutarties atsisakymo teisę. Kompensacija bus atlikta naudojant tuos pačius mokėjimo metodus, kuriuos vartotojas naudojo pradinėje operacijoje, nebent Vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio sprendimo. Bet kokiu atveju vartotojui nebus mokami jokie mokesčiai, susiję su mokėjimo forma.
  Jei Pardavėjas nesiūlė pats atsiimti prekės iš Vartotojo, jis gali sulaikyti iš Vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą, kol jis negrąžins prekę arba kol vartotojas pateiks jos grąžinimo įrodymą, atsižvelgiant į tai, kuris įvykis įvyko pirmasis.
  Vartotojas yra atsakingas už produkto vertės sumažėjimą dėl produkto naudojimo tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Atsakomybė už defektus

 1. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui produktą, kuriame nėra defektų.
  Pardavėjas atsako prieš Pirkėją, jei parduodama prekė turi fizinį ar teisinį trūkumą (garantija už trūkumus).
  Jei parduodamoje prekėje yra trūkumų, Pirkėjas gali:
  reikalauti pakeisti gaminį be defektų
  pateikti sutarties atsisakymo deklaraciją.
  Jei Pirkėjas nustato prekės trūkumą, jis turėtų apie tai informuoti Pardavėją, nurodydamas savo pretenziją, susijusią su trūkumu, arba pateikdamas atitinkamą pareiškimą.
  Pirkėjas gali naudoti skundo formą, pateiktą adresu https://rd4fit.com/help-center/, tačiau ji nėra privaloma. (Toliau pateikiama pavyzdinė forma.)
  Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju tiek tradiciniu paštu, tiek el. Paštu.
  Pardavėjas per 14 dienų nuo skundo pristatymo dienos atsakys į Pirkėjo pateiktą skundą susisiekimo priemonėmis, su kuriomis buvo pateiktas skundas.
  Išsamią informaciją apie Pardavėjo garantiją dėl defektų reglamentuoja Civilinio kodekso nuostatos (556–576 straipsniai).
  Nuo21-01-01 nuostatos dėl Pardavėjo garantijos už parduoto daikto trūkumus, susijusias su vartotojais, taip pat taikomos fiziniam asmeniui, sudarančiam sutartį su Pardavėju, tiesiogiai susijusį su jo verslo veikla, kai šios sutarties turinys rodo, kad neturi profesinio pobūdžio asmenų, ypač susijusių su jų verslo veikla, kurie būtų prieinami remiantis nuostatomis dėl centrinio registro ir informacijos apie ekonominę veiklą.

SUTARTIES ATŠAUKIMO PAVYZDYS

SKUNDO FORMA

Jei norite pateikti skundą dėl įsigyto produkto, galite naudoti žemiau esančią formą, nusiųsdami ją mums tradiciniu paštu ar el. Paštu. Jei forma nėra siunčiama kartu su reklamuojamu produktu, atminkite, kad, norėdami apsvarstyti skundą, galime paprašyti atsiųsti mums reklamuojamą produktą.

ADRESAS:

mb MD International
V. Kreves pr. 10–18
50419 Kaunas, Lietuva
įmonės kodas: 305649682

KLIENTO DUOMENYS:

(Privaloma)

Sutarties sudarymo data / užsakymo numeris: ……………………………………………………………………

Vardas Pavardė: ………………………………………………………………………………………………………………

Adresas: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Savanoriškas, tačiau tai palengvins mūsų bendravimą)

El. Paštas: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono numeris: ……………………………………………………………………………………………………………….

SKUNDO DALYKAS:

Produktas: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sumokėta kaina: ……………………………………………………………………………………………………………………

PAREIŠKIMAI (defektų aprašymas):

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

Nustačius defektus: ……………………………………………………………………………………………

KLIENTO PRAŠYMAS:

(___) daiktų keitimasis be defektų,

(___) kainos sumažinimas,

(___) sutarties atsisakymas,

(___) kita (kas?)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

parašo užpildymo data (taikoma popierinei formai)

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Formoje pateiktų asmens duomenų administratorius bus „mb Md International“, V. Kreves pr. 10-18, 50419 Kaunas-Lietuva, įmonės kodas: 305649682. Duomenys bus tvarkomi, kad būtų galima tvarkyti skundo procesą, kuris yra mūsų teisėtas interesas, nurodytas str. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Jei dėl skundo bus sumažinta kaina arba atsisakyta sutarties, skundo forma bus įtraukta į apskaitos dokumentus ir joje bus saugoma įstatymų reikalaujamą laikotarpį. Be to, skundo forma bus saugoma iki ieškinio senaties termino pabaigos, susijusios su sutartimi, su kuria susijęs skundas. Sprendžiant skundų nagrinėjimo procesą, duomenis gali tvarkyti išoriniai subjektai, dalyvaujantys šiame procese, pvz., Kurjerių įmonės, pašto operatoriai, bankai, prieglobos paslaugų teikėjai, CRM sistemos teikėjai ir apskaitos biurai. Teisės, susijusios su duomenų tvarkymu: teisė prašyti suteikti prieigą prie duomenų, ištaisyti, ištrinti ar apriboti tvarkymą, taip pat teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, ir teisė pateikti skundą Asmens biuro pirmininkui. Duomenų apsauga. Su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekite su mumis šiuo adresu:

contact@rd4fit.com Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas skundo procesui spręsti.

SKUNDO FORMOS PAVYZDYS

SKUNDO FORMA

Jei norite pateikti skundą dėl įsigyto produkto, galite naudoti žemiau esančią formą, nusiųsdami ją mums tradiciniu paštu ar el. Paštu. Jei forma nėra siunčiama kartu su reklamuojamu produktu, atminkite, kad, norėdami apsvarstyti skundą, galime paprašyti atsiųsti mums reklamuojamą produktą.

ADRESAS:

mb MD International
V. Kreves pr. 10–18
50419 Kaunas, Lietuva
įmonės kodas: 305649682

KLIENTO DUOMENYS:

(Privaloma)

Sutarties sudarymo data / užsakymo numeris: ………………………………………………………………………….

Vardas Pavardė: ……………………………………………………………………………………………………………………. .

Adresas: …………………………………………………………………………………………………………………………………… … ..

(Savanoriškas, tačiau tai palengvins mūsų bendravimą)

                                                

El. Paštas: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ..

Telefono numeris: ……………………………………………………………………………………………………………………..

SKUNDO DALYKAS:

Produktas: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sumokėta kaina: ………………………………………………………………………………………………………………………… ..

PAREIŠKIMAI (defektų aprašymas):

…………………………………………………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Kai buvo rasti defektai:

………………………………………………………………………………… ..

KLIENTO PRAŠYMAS:

(___) daiktų keitimasis be defektų,

(___) kainos sumažinimas,

(___) sutarties atsisakymas,

(___) kita (kas?)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………… .. ………………………………… ..

duomenų pildymo parašas (popierinei formai)

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Formoje pateiktų asmens duomenų administratorius bus mb Md International, V. Kreves pr. 10-18, 50419 Kaunas-Lietuva, įmonės kodas: 305649682. Duomenys bus tvarkomi, kad būtų galima tvarkyti skundo procesą, o tai yra mūsų teisėtas interesas, nurodytas str. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Jei dėl skundo bus sumažinta kaina arba atsisakyta sutarties, skundo forma bus įtraukta į apskaitos dokumentus ir joje bus saugoma įstatymų reikalaujamą laikotarpį. Be to, skundo forma bus saugoma iki ieškinio senaties termino pabaigos, susijusios su sutartimi, su kuria susijęs skundas. Sprendžiant skundų nagrinėjimo procesą, duomenis gali tvarkyti išoriniai subjektai, dalyvaujantys šiame procese, pavyzdžiui, kurjerių įmonės, pašto operatoriai, bankai, prieglobos paslaugų teikėjai, CRM sistemos teikėjai ir apskaitos biurai. Teisės, susijusios su duomenų tvarkymu: teisė prašyti prieigos prie duomenų, ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, taip pat teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, ir teisė pateikti skundą Asmens biuro pirmininkui. Duomenų apsauga. Su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekite su mumis adresu contact@rd4fit.com. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas skundo nagrinėjimo procesui spręsti.